header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Historie

1960 - CMHC wordt opgericht

‘Eindelijk een hockey-club’ kopte de krant in 1960. Op 8 oktober 1960 is de Culemborgse Mixed Hockeyclub (CMHC) opgericht door de heren F. (Frans) van Slooten, tevens eerste voorzitter, E. (Bob) Jansen, de eerste secretaris en penningmeester en H. (Henk) Koopmans. Mej. W. v.d. Valk nam namens de jeugd zitting in het bestuur en de heer T. van Zanten werd de eerste materieelcommissaris. De contributie bedroeg fl. 15,= per jaar.

De oprichtingsvergadering vond plaats op de christelijke school ‘In ’t Veld’, nabij de Bradaal en 20 geïnteresseerde Culemborgers waren aanwezig. Besloten werd voorlopig op de woensdag- en zaterdagmiddag op het sportterrein van de Bradaal te oefenen en te spelen.

In het eerste jaar telde CMHC ca. 40 leden. Al werd gekeken naar een ander veld aan de A. v. Lalainglaan, bij de Rijk van Gaasbeekschool, voor wedstrijden op de zaterdagmiddag. Het gras werd geschikt gemaakt door leden met hun eigen grasmaaiers om het gras kort te wieken. Eind 1960 was het veld geschikt voor wedstrijden.

De eerste wedstrijd werd gespeeld op 10 december 1960 tegen SCHC en eindigde in een gelijkspel: 1-1. Later dat jaar speelde CMHC wedstrijden tegen Voordaan, wederom SCHC en Tiel.

In de winter van 1961-1962 hadden de leerlingen van de Van Gaasbeekschool de velden dusdanig veel bespeeld en daarmee beschadigd dat de gemeente CMHC verbood er op te spelen. De club moest vroegtijdig haar activiteiten stoppen. In het seizoen ‘62-‘63 werden de laatste wedstrijden gespeeld met o.a. een stedenontmoeting tegen Tiel. De Culemborgers wonnen deze met 3-2, maar feitelijk bestond de club niet meer.

1972 - 2e oprichting CMHC

Op 25 oktober 1972 werd een tweede poging ondernomen en 27 geïnteresseerden kwamen bijeen in de Bestuurskamer van sporthal Interwey. Onder hen ook  de oprichters van 1960, de heren Van Slooten en Jansen. Zij noemden enkele feiten uit de korte historie van de club, maar zagen uiteindelijk af van een plekje in het nieuwe bestuur. De heren Ruud Veen, voorzitter, Henk Kramer Freher, Kees Dresselhuys, Herman Sijbrant en Ada Veen vormden het eerste Bestuur na de heroprichting.

Op de eerste ledenvergadering op 20 december 1972 werden de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de nieuwe vereniging vastgesteld en daarmee was CMHC opnieuw een feit. De eerste voorzitter, de heer Ruud Veen, vertelde de aanwezigen dat CMHC werd ingedeeld bij het district Utrecht / ’t Gooi.

De contributie zou voor senioren fl. 70,= bedragen en voor junioren fl. 35,=. Ook werden de clubkleuren en daarmee de kleuren van het speeltenue bepaald: een rode blouse cq t-shirt, een witte rok cq broek en de kousen waren rood met witte boord. Het verhaal deed de ronde dat de oorspronkelijk kleuren oranje, wit, oranje waren, maar dat op voorspraak van de Ajax-minded bestuursleden de kleuren rood, wit, rood gekozen werden.

De jeugd werd getraind door mej. van Slooten, voor de senioren werd nog naar een oplossing gezocht. De Sportstichting in oprichting werd geadviseerd om de nieuwe club een veld en eventueel de reststrook te verhuren. De notulen van de vergadering vertellen ons niet waar dat veld binnen de gemeente gelegen was.

Een vijftal leden besloot zich in te schrijven voor een scheidsrechterscursus en een eigen clubblad werd in het leven geroepen, op voorspraak van Wil Hoogendijk voorzien van de naam ’t Bolle Kantje.

Deze keer bleek de vereniging wel levensvatbaar te zijn. Eind 1973 werd het 100ste lid ingeschreven. De hockeyvereniging begon met twee seniorenelftallen en 4 jeugdelftallen op een voetbalveld, dat gedeeld werd met Culemborg ’67 en de Rugbyvereniging. Later verhuisde CMHC naar sportpark Terweyde waar men een natuurgrasveld deelde met voetbalvereniging Garuda Maluku. Het clubhuis was een houten keet.

De eerste wedstrijd was op 9 september 1973. Het damesteam van CMHC verloor met 0-10 van de dames van Maarn. Na afloop dronken de dames een glas sherry met elkaar, zo gaat het verhaal. Op dezelfde dag won Heren 1 de eerste thuiswedstrijd tegen Weesp met 6-0. Twee weken later startte de jeugdcompetitie. Jongens B/C deed het niet onverdienstelijk: ze wonnen met 3-2 hun eerste wedstrijd in Zeist en de jongens in de D-leeftijd wonnen thuis met 5-0 van Rosmalen. En hiermee stond CMHC op de kaart.

In deze beginjaren behaalde het eerste herenteam, ondanks het gebrek aan zin om te trainen, uitstekende resultaten. Een van de lijfspreuken was toentertijd: 

  Waer wert oprechtertrouw
  Dan tusschen stick en racket
  Ter Waerelt oit gevonden?
  
  En het antwoord luidde dan:
  In Kuilenburg natuurlijk!

1980 - Clubhuis De Driemaster

Aan het eind van het verenigingsjaar 1976-1977 telde CMHC 150 leden, verdeeld over 2 dames-, 3 heren- en 8 jeugdteams. In 1980 al 250 leden. CMHC was toe aan een eigen clubhuis en eigen velden. Plannen werden voorbereid en een architect in de arm genomen om een eigen home te stichten. Al snel werd een definitief ontwerp goedgekeurd en op 1 februari 1980 werd de eerste paal geslagen van het nieuwe clubhuis op het sportpark Terweijde, ontworpen door architect Jan. M. Juffer.

In oktober 1980 werd samen met de korfbalvereniging S.G.V. en tennisvereniging Terweijde het clubhuis De Driemaster betrokken. Dit clubhuis lag hoger dan de omringende velden, zodat ‘de hockeybal niet in het gebouw kon rollen’.

Bij de opening van De Driemaster werd door de drie voorzitters haring uit een pot en wittebrood gegeten, aangeboden door sportwethouder Fred de Rek. Drie verenigingen in een clubhuis, dat vroeg om goede afspraken. De lasten werden zoveel mogelijk naar evenredigheid verdeeld. In de zomermaanden exploiteerde de tennisvereniging het gebouw; de korfbalvereniging en CMHC deden dit gedurende de rest van het jaar. Bij de opening schonk wethouder De Rek namens het gemeentebestuur aan de Driemaster een fraaie klok.

De tennisvereniging heeft De Driemaster in 1985 verlaten om een eigen clubhuis te betrekken. En zo ook de korfbalvereniging, die begin 2012 een eigen clubhuis stichtte elders op het sportpark Terweijde.

In deze vroege jaren werd al een Paas Mixed Toernooi georganiseerd en een jeugdtoernooi op Koninginnedag. De contributie bedroeg voor senioren fl. 188,90 en voor mini’s fl. 137,35. Niet alle ouders waren in staat hun kroost naar uitwedstrijden te rijden. Een heus fonds werd in het leven geroepen om rijdende ouders voor hun taak te vergoeden. Het lag voor de hand dat niet alle leden zich konden vinden in deze vervoersheffing.

1977 - 1982 - 1e en 2e lustrum en eigen clublied

In 1977 werd het eerste lustrum, gevierd in de sporthal Interwey, opgesierd door een cabaret van Dames 1 getiteld ‘Pieternel en Thomas Vaer’, bekend uit de Gijsbrecht van Amstel van Joost van den Vondel. De muziek tijdens het feest werd verzorgd door Take Five. Tevens werd een eerste clubvlag gehesen. Tot slot werd een tweetal leden van CMHC tot lid van Verdienste benoemd: de heren D. Sangster en een van de twee oprichters van de club de heer F. van Slooten sr.

Het tweede lustrum werd in 1982 gevierd met wedstrijden, een heus spuithindernissen parcours voor de jeugd uitgezet door de brandweer en een lustrumfeest met jazz- en dixielandband Tin Town Toeters.  De commissie die dit alles had bedacht bestond uit de leden Paul Bitter, Eric Gerritse en Marjan de Bruin. En tenslotte componeerde Anthonie Zielhorst voor dit tweede lustrum in 1982 een  heus clublied. De tekst van dit lied ging als volgt:

    Druk de bal achter de legguards, push de strafbal in de hoek
    Denk toch aan het bolle kantje, masker, tok en stick zijn zoek

    Refrein:
    CMHC, CMHC, rood en wit uw kleurmelee;
    CMHC, CMHC, kameraadschap en fair play

    Cirkel, lange, korte corner, hockey geeft aan elk wat wils
    Ben je moe van slaan en hollen: in de Driemaster staat pils.

    Refrein:
    CMHC, CMHC, rood en wit uw kleurmelee;
    CMHC, CMHC, kameraadschap en fair play.

In dit lustrumjaar 1982 telde CMHC 300 spelende leden. Herman Sijbrant stapte na 12 ½ jaar bestuurslidmaatschap op. Niet alleen als bestuurslid was hij zeer verdienstelijk, ook had hij een grote inbreng bij de realisering van het nieuwe clubhuis. Terecht werd hij vereerd met het erelidmaatschap van CMHC. Zijn vrouw Fie, ook jarenlang betrokken op de club als bestuurslid, kreeg een grote bos bloemen overhandigd. Zij had haar man menig avond, zelfs tot soms diep in de nacht moeten missen, zo toegewijd was Herman aan CMHC.

1989 - 2003 - Uitbreiding van leden vraagt om betere accommodatie

In de jaren daarna groeide het aantal leden snel. In 1984 waren er al 327 leden, 194 jeugdleden en 133 senioren.

In 1989 is een verlicht kunstgrasveld aangelegd waardoor de veldaccommodatie van de CMHC voldeed aan de toenmalige eisen voor optimaal hockey. De vereniging gebruikte vanaf toen een kunstgrasveld en twee grasvelden. 

Drie jaar later vierde CMHC haar 4e lustrum. Burgemeester Bloemendaal werd verwelkomd door een erehaag van jeugdspelers en samen met het jeugdlid Sara verblijd met een rondrit in een badjak, een echte Indische driewieler.

Als jubileumcadeau kreeg de club 6 hockeyballen. Het feest overdag bestond uit een spellencircuit voor de jeugd en een heuse wedstrijd van bestuursleden tegen een team van gemeenteambtenaren onder leiding van wethouder Jan Koedam. De gemeente won de strijd met 2-0 onder andere door een strafbal van gemeenteraadslid Carel Romijn. Ook een wedstrijd van oud H1 tegen oud A1 stond op het programma. Na een borreluur werd het lustrum met een groots feest in de Driemaster afgesloten.

In 1997 is naast de hockeyclub het clubgebouw van de Kynologen Club Culemborg verschenen en sindsdien maken zij gebruik van een van de grasvelden. Nog steeds kende CMHC zo’n 300 leden.

In de zomer van 2003 werd de hockeyaccommodatie volledig vernieuwd en werden twee nieuwe kunstgrasvelden door de gemeente Culemborg aangelegd.  De vereniging groeide vanaf dat jaar explosief en kende al snel zo’n 500 leden.

2007 - 7e Lustrum en einde van het Bolle Kantje

Het 7e lustrum werd gevierd in 2007 met een ballonnenwedstrijd en een spelletjescircuit voor de F-jes tot en met D8 teams. Voor de oudere jeugd stonden wedstrijden op het programma. De dag werd afgesloten met een borrel en een feestavond. Met name voor deze feestavond heeft de club alles uit de kast moeten halen om bij de gemeente een vergunning los te krijgen.

Al jaren kent CMHC een traditioneel familietoernooi, later vernoemd naar oud-erelid Johan Froeling, een jeugdtoernooi, een A-toernooi en een B-toernooi. Met dit laatste toernooi verkreeg CMHC meer dan plaatselijke bekendheid, niet alleen vanwege het feit dat er meer dan 600 deelnemers uit het gehele land afreisden, maar vooral omdat dit feest veelal leidde tot klachten van omwonenden. ‘Geluidsoverlast’ en ‘jongeren in beschonken toestand’ werd veelal als reden opgetekend. 

In 2005 verscheen op 5 september het laatste Bolle Kantje, waarin wekelijks het wedstrijdschema was opgenomen, de verslagen van de verspeelde wedstrijden, de adressen van de komende tegenstanders, agenda’s van ALV en niet te vergeten uitnodigingen van feesten en andere partijen. Sindsdien werd dit allemaal digitaal gepubliceerd op de website van de club, opgezet door Sander van der Heijden, ex-jeugdlid en toendertijd studerend in Groningen.

Menig lid zal een traantje hebben gelaten. Bolle Kantje verscheen immers elke week en bevatte relevante informatie. Elke maandagavond was de redactie in de weer in de bestuurskamer om het Bolle te vullen. Geschreven stukjes werden door de leden en commissieleden ingeleverd, soms overgetypt op een derdehands typemachine, vele flesjes typex kwamen er aan te pas. Met plakband werden de stukjes op een leeg A4-tje geplakt en werd het op de veel lawaai makende stencilmachine afgedrukt. Vervolgens een rij vormen en de blaadjes in de juiste volgorde pakken, voorkantje en achterkantje erop en klaar was het weer om tijdens te bezorgen op alle adressen in Culemborg en ver daarbuiten. Het waren gezellige avonden waar we nog steeds aan terugdenken.

Naast genoemd familietoernooi met heuse taarten, wedstrijden en borrel werd sindsdien elk jaar een strafballencompetitie gehouden en meegedaan met de Grote Clubactie. Ook aan het jaarlijkse hockeytoernooi in Gelderland, dat een aantal jaren volledig werd gedomineerd door de Culemborgse scholen, met name het KWC. Niet zo vreemd, aangezien een tweetal gymleraren van deze school, te weten Gerrit van Zeijl en Ab van den Berg in deze jaren verantwoordelijk waren voor de mini’s en maxi’s, respectievelijk de wat oudere jeugd. Overigens was een van de oprichters van CMHC, de heer F. van Slooten ook sportleraar op het KWC.

2011- 2018 - Een nieuw clubhuis en CMHC wordt duurzaam

In 2011 werd het nieuwe clubhuis, inclusief kleedkamers, bergruimten, terras en parkeerruimte  gebouwd en een derde kunstgrasveld aangelegd, een heus semi-waterveld. Zowel clubhuis als derde veld werden geopend door het jongste lid Linde Ster Riphagen, het oudste lid Leo Bestebreurtje en Roeland Geertzen, wethouder sport van de gemeente Culemborg. Dit in het bijzijn van de heer Johan Wakkie, directeur van de KNHB. 

In 2016 raakte de vereniging in zwaar financieel weer. De inkomsten bleven ver achter op de uitgaven. Er werd tijdens een bijzondere ALV besloten om dit gat te dichten met een eenmalige bijdrage per lid van circa € 25. Tevens werd de contributie verhoogd na een uitvoerige benchmark. Door toedoen van deze maatregelen was CMHC weer toekomst-proof. 

In 2017 is de vereniging CMHC voor een groot deel duurzaam geworden. Hierbij is de veldverlichting van velden 2 en 3 én de verlichting in het clubhuis vervangen door LED-verlichting. Daarnaast zijn meer dan 100 zonnepanelen op het dak van ons clubhuis geplaatst en wekt CMHC een groot deel van haar stroomverbruik zelf op. Om het thema duurzaamheid meer kracht bij te zetten, wordt aan de bezoekers van het clubhuis via een TV-scherm de opgewekte energie op ludieke wijze gepresenteerd. 

Begin 2018 heeft CMHC aanzienlijk geïnvesteerd in digitalisering. Hiermee beschikken de leden nu over een CMHC Clubapp en is ook de website van CMHC grondig gemoderniseerd. Vanaf het seizoen 2018-2019 spelen onze leden in een nieuw clubtenue, vanzelfsprekend in de kleuren rood-wit-rood (rood shirt, witte broek/rok, rode sokken). 

Een ander bijzonder feit is de toekenning van een straatnaam in Culemborg naar Fie Sijbrant-Kok. Zij was een bekend gezicht en jarenlang actief bij CMHC, samen met haar man Herman Sijbrandt.

Op dit moment heeft CMHC ruim 600 leden, waarbij vooral de jeugd goed vertegenwoordigd is.

De tijd van je leven.
Je beleeft het bij CMHC