header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Veiligheid

CMHC wil een veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier op bezoek komt, met plezier komt sporten of met plezier naar sporten komt kijken. Aan veiligheid moeten we samen werken.

Als het over veiligheid gaat, beschouwen we dit in meest brede zin. Het begint natuurlijk bij materiële veiligheid. Om te hockeyen zijn een aantal beschermingsmiddelen verplicht. Daarnaast is sociale veiligheid en veiligheid m.b.t. onze faciliteiten ook zeer belangrijk.

Er zijn dus vele aspecten en onderwerpen waarbij de Commissie Veiligheid betrokken kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
 • Veiligheid op en rond het veld met o.a. gebruik bitjes, scheenbeschermers en keepersuitrusting;
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie, met o.a. sleutelbeleid, brandveiligheid, EHBO;
 • Gedrag van spelers, begeleiders en publiek;
 • Intimidatie en mishandeling.
Als het om veiligheid gaat zijn beleid en heldere afspraken belangrijk. Maar wellicht is het nog belangrijker dat we dit ook daadwerkelijk vormgeven en nakomen. Maak veiligheid bespreekbaar.

Mocht je vragen hebben, schiet het bestuurslid Interne Zaken aan of stuur een mail naar [email protected].

Klik op een link om direct naar een bepaald onderwerp te gaan.
CMHC streeft ernaar dat leden en bezoekers de hockeysport in een zo veilig mogelijke omgeving kunnen beoefenen. Toch kunnen er op en rond het veld noodsituaties ontstaan. Om zo’n noodsituatie snel het hoofd te kunnen bieden en zo schade en letsel tot een minimum te beperken, is er een calamiteitenplan opgesteld.

In dit plan worden voor verschillende noodscenario’s de belangrijkste maatregelen beschreven. Verder wordt informatie gegeven over beschikbare voorzieningen zoals blusmiddelen, EHBO middelen en AED (op sportpark Terweijde). In de bijlagen zijn plattegronden en contactgegevens bijgesloten.

Uiteraard hopen we dat we dit noodplan nooit nodig te zullen hebben. Maar mocht het toch ooit zover komen, dan helpt het de noodsituatie snel te neutraliseren en de veiligheid van onze leden en bezoekers te borgen.

Een exemplaar van het calamiteitenplan is beschikbaar achter de bar.

Hockey is een sport waarbij helaas wel eens blessureleed ontstaat. Op het moment dat sprake is van een blessure of ongeval, dient er snel en adequaat gehandeld te worden.

Bij twijfel… bel 112

EHBO koffer

CMHC beschikt over 3 EHBO koffers:
 • voor regulier gebruik: 
 • achter de bar
 • voor zwaardere gevallen:
 • in trainingsberging
 • in voorraadruimte Bar & Keuken
Ruim de koffers na gebruik weer netjes op. De Barcommissie draagt zorg voor het beheer van de EHBO-koffers.

AED
CMHC beschikt momenteel niet over een AED. Een AED is wel beschikbaar bij de nabij gelegen sportverenigingen:
 • AV Statina, Sportlaan 15
 • CVV Vriendenschaar, Pinksterbloem 91
Koelen / Icepacks
Een bal of stick kan soms hard aankomen. Koeling is dan belangrijk. In het vriesvak van de koelkast achter de bar zijn ijsblokzakjes verkrijgbaar. Omwikkel deze met papier (geen theedoek) en koel zo lang mogelijk. Na gebruik kan het worden weggegooid.

Voor de Coach/Trainer
De kans is aanwezig dat je als coach / trainer als één van de eerste aanwezig bent om hulp te verlenen. Enkele EHBO tips kunnen dan uitkomst bieden. Altijd goed om bij de hand te hebben.


Hockey EHBO
In het Hockey EHBO wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende blessures binnen de hockeysport en hoe te handelen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen acute blessures die op het veld ontstaan en subacute blessures die geleidelijk ontstaan. Daarnaast wordt in het volgende hoofdstuk eerst de meest essentiële informatie gepresenteerd.


Bitje
Eenmaal op het hockeyveld is het dragen van een goed bitje verplicht. Ben je tijdens training of wedstrijd zonder bitje aan het hockeyen, is de kans groot dat je van het veld wordt gestuurd.

Jaarlijks worden bij CMHC de zogenaamde hapdagen verzorgd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om op maat gemaakte gebitsbeschermers aan te schaffen. Meer informatie van Sport Preventie Tand Letsel (SPTL) is hier te vinden:

Gebitschade - checklist

Een bitje helpt je gebit te beschermen. Mocht het toch zo zijn dat er gebitschade is, handel dan direct! Door goed en snel te handelen kan de schade soms beperkt worden.

Bel het nationale noodnummer 0900-8212 230
 • Zij zoeken een beschikbare tandarts en leggen contact.
 • Geef aan dat het bijzonder grote spoed betreft. Zeker op het moment dat er tanden uit zijn, is het zaak deze zo snel mogelijk weer terug te plaatsen. Dring dus aan op directe behandeling.
 • Als er tanden los of uit zijn dan is de beste methode om deze direct in de kaak terug te zetten en vast te houden tot bij de tandarts. Bij voorkeur eerst zowel tand(en) als mond met water spoelen. Dat vermindert vuil en verbetert het zicht op waar ze moeten zitten. Mocht terugzetten niet lukken dan tanden in water (of melk) met ijs meenemen naar tandarts.
 • Bij de tandarts moet contant of met pin afgerekend worden. Neem contact op met de zorgverzekeraar voor dekking van de kosten. Deze keert overigens alleen uit als er een gebitsbeschermer gedragen werd ten tijde van het ongeluk.
 • Stuur twee begeleiders met het slachtoffer mee: één chauffeur en één om het slachtoffer te ondersteunen.
Actie
 • Laat een tandarts bellen en vraag of het slachtoffer snel kan komen (bel: 0900 - 8212 230). Ga NIET naar het ziekenhuis;
 • Probeer de tanden zo goed en snel mogelijk bij elkaar te zoeken;
 • Pak de uitgeslagen tand vast aan de kroon (niet aan de wortel) en spoel hem vluchtig schoon met melk of eventueel met water;
 • Bewaar de uitgeslagen tand in wat melk of in een bekertje met wat speeksel (van een teamgenoot mag ook) indien terugplaatsing niet lukt.
De tand mag in geen geval uitdrogen
 • De hockeyer moet zo snel mogelijk naar een tandarts. Deze kan de tand(delen) soms nog terugplaatsen;
 • Wanneer een losse tand nog in de mond zit, laat deze dan in de mond zitten.
Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis worden ongevallen aan het gebit niet aangenomen. Ook niet in het geval van verlies van tanden. Hiervoor dien je naar de dichtstbijzijnde dienstdoende tandarts te gaan.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen; bezuinig niet op gebitsbeschermers en draag maskers bij een verdedigende strafcorner!

Sla het nationale noodnummer 0900 - 8212 230 op in je telefoon.

Bij CMHC maken we onderscheid tussen licht en zwaar letsel.

Bij licht letsel is aanvullende hulp van huisarts, tandarts of ambulance niet nodig. Een kneuzing of blauwe plek, een schaafwond, of een verzwikte enkel, …. meestal gaat licht letsel of een blessure weer snel over.

Voor zwaar letsel is de hulp van huisarts, tandarts of zelfs specialist nodig gebleken. Het bestuur is graag op de hoogte van dit letsel, zodat:
 • Er bekendheid is met het slachtoffer;
 • Er een beeld ontstaat bij het aantal en de aard van de letselincidenten;
 • Acties tot preventie ondernomen kunnen worden.
Mocht er sprake zijn van zwaar letsel, maak hiervan melding. Niet alleen binnen het eigen team, coach en trainer, maar ook bij het bestuur. Stuur een mail naar [email protected] met vermelding van naam slachtoffer, datum/tijdstip van oplopen letsel, huidige situatie en contactinformatie. Het bestuur gaat vertrouwelijk met de informatie om.

Sporten doe je voor je plezier en CMHC wil ook dat al haar leden, vrijwilligers en gasten kunnen genieten van de sport. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging, onafhankelijk van sportcapaciteiten of achtergrond.

Wij willen een actief beleid voeren tegen ongewenste omgangsvormen. Centraal staat dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Ieder lid, medewerker, vrijwilliger of bezoeker dient zich dan ook van iedere vorm van intimidatie, discriminatie, pestgedrag of seksuele intimidatie te onthouden.

Sociale veiligheid vinden wij belangrijk.

CMHC beschikt over een Gedragscode.
In deze gedragscode wordt per doelgroep een aantal afspraken gedeeld.
Deze doelgroepen zijn:
 • Spelers;
 • Managers, Coaches, Trainers en begeleiders;
 • Ouders/Verzorgers;
 • Scheidsrechters;
 • Toeschouwers;
 • Bestuurders.
De gedragscode is van toepassing voor iedereen die zich op het terrein van CMHC bevindt. We leven ‘m na en we dragen ‘m uit. Door in te loggen via www.cmhc.nl kan je de gedragscode inzien. Deze staat onder 'Club > Documenten > Reglementen'. 

Naast de gedragscode beschikt CMHC over een Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Dit protocol geeft handvatten hoe te handelen in geval van (een vermoeden van) ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, misbruik, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

In dergelijke situaties is dit protocol een belangrijk uitgangspunt. Het schept duidelijkheid naar alle betrokkenen. Het protocol legitimeert het handelen van eenieder die stappen zet naar aanleiding van een melding.

Het protocol wordt beheerd door het Bestuur en is niet vrij beschikbaar.
Lenka Luhulima
Tijmen Wehlburg
[email protected]

Gelukkig is de vertrouwenspersoon voor velen iets onbekends. Toch kan het soms handig zijn om te weten dat CMHC over een vertrouwenspersoon beschikt. Een toelichting...

CMHC voor een veilig sportklimaat
CMHC wil een hockeyclub zijn waar voor iedereen een veilig sportklimaat heerst en waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgaan. Zaken bespreekbaar kunnen maken is voor ons essentieel. De Gedragscode biedt al de nodige houvast, maar mocht je zaken in een vertrouwelijke setting bespreekbaar willen maken, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Denk bijvoorbeeld aan ongewenste zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of seksuele intimidatie.

Vertrouwenspersoon
Bij een vertrouwenspersoon kunnen trainers, coaches, ouders, begeleiders en spelers van alle leeftijden terecht met vragen over ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben of die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Het advies is om zo snel mogelijk melding te doen van deze situaties, zodat erover gepraat kan worden en het probleem zo snel mogelijk kan worden voorkomen of opgelost.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn, om advies in te winnen of overleg te plegen.

Wanneer benader je de vertrouwenspersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgang binnen of buiten jouw team wel klopt, dan kun je advies vragen aan de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt, kunnen bijvoorbeeld gaan over:
 • pesten en gepest worden;
 • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen het team of de vereniging;
 • vragen m.b.t. je eigen gedrag als trainer en/of coach;
 • een directe of indirecte beschuldiging aan jouw adres van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren. De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, blijven vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie met derden gedeeld indien jij daar toestemming voor geeft.

Betreft jouw melding een ernstig strafbaar feit, dan geldt de verplichting hiervan melding van te maken. Ook dit zal eerst besproken worden met de melder.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. De informatie die gedeeld wordt is algemeen van aard en bedoeld om daar waar nodig algemene maatregelen binnen de vereniging te kunnen treffen. Ook met het Bestuur zal zonder toestemming geen persoonlijke informatie gedeeld worden.

Wat doet een vertrouwenspersoon wel/niet
In principe is de vertrouwenspersoon er voor vragen over incidenten, vermoedens van incidenten die tussen CMHC-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen CMHC-verband en de betrokkene(n). De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft advies, en kijkt in overleg met jou op welke manier ze jou kan ondersteunen. Ook als je bijvoorbeeld een klacht zou willen indienen of een melding wilt maken van een misstand. Zaken die je met de vertrouwenspersonen bespreekt, zijn uiteraard vertrouwelijk.

Wat een vertrouwenspersoon niet doet, is mensen persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit – na toestemming van de betrokkene(n) – plaatsvinden buiten CMHC.

Daarnaast heeft de Vertrouwenspersoon geen rol als het gaat om discussies rond geldende afspraken binnen de vereniging. Voor discussies over bijvoorbeeld het rijschema, de verplichting van de bardienst of het scheidsrechtersrooster kan je beter bij coach, trainer, commissie- of bestuurslid terecht.

Contact
Heb jij een vraag, wil je iets in vertrouwen bespreken, stuur dan een mail naar [email protected].

Het kan natuurlijk zijn dat je liever contact wilt hebben met een vertrouwenspersoon van een andere hockeyclub. Deze zijn via de clubwebsites te bereiken.

Ook de NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90. E-mail: [email protected].

Collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB
Alle spelende en niet-spelende leden van CMHC zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van de hockeysport.

Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van hockeyclub CMHC of de KNHB."

Via de KNHB kun je met een online formulier de schade online melden. Niet-leden zijn niet verzekerd.

Let op
Trainingsleden en trimhockeyers zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden en daarom niet verzekerd.

Niet-leden vallen niet onder de verzekering. Ofwel, sporters die géén lid zijn van CMHC. Los van het feit dat zij alleen al om die reden niet mogen meetrainen of meespelen, zijn niet-leden ook niet verzekerd.

Schade aan eigendommen van leden of derden
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van welke aard ook van leden of derden in het gebouw of op het terrein van de vereniging aanwezig. Indien een hockeybal ten tijde van een officiële training of wedstrijd over het hek geslagen dan wel gescooped wordt, dient i.g.v. schade of letsel de eigen WA verzekering (die van veroorzaker) aangesproken te worden. Indien deze niet door veroorzaker is afgesloten heeft de vereniging een achtergestelde verzekering bij de KNHB afgesloten welke een eigen risico van 500 euro kent. De polis voorwaarden zijn opvraagbaar bij de penningmeester van de vereniging. In alle gevallen stelt CMHC zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen veroorzaakt door derden.